Szaktájékoztatás
A könyvtárban teljes nyitvatartási időben szaktájékoztató szolgálat működik. A tájékoztatás feladata, hogy segítse a felhasználókat a könyvtári feltáró eszközök, rendelkezésre álló adatbázisok használatában és mindenekelőtt a tematikus keresésekben, az egyéni kutatómunkában. A szolgáltatás igénybevétele ingyenes. A szaktájékoztató szolgálat interneten is elérhető a honlapról.

A szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdéseivel, ill. az adatbázisok használatával kapcsolatos problémáival forduljon a könyvtár olvasószolgálatához: Tel.: 323-5572

Adatbázisok:

 PAD : Az OPKM Pedagógiai ADatbázisa leírást ad:
  • az 1980 után megjelent pedagógiai szakkönyvekről;
  • a tanulmánykötetek tanulmányairól;
  • 1975-től a könyvtár állományában lévő idegen nyelvű pedagógiai szakkönyvekről;
  • az 1988 után megjelent pedagógiai témájú folyóiratcikkekről;
Az adatbázis helyben és a könyvtár interneten elérhető katalógusában (OPAC) férhető hozzá.
 
TK: A tankönyvek adatbázisa leírást ad:
  • a közoktatás és szakoktatás közismereti tankönyveiről
Az adatbázis helyben és a könyvtár interneten elérhető katalógusában (OPAC) férhető hozzá.

 

OPAC: A könyvtár számítógépes katalógusa tartalmazza a PAD és a TK adatbázisok teljes anyagát, a magyar nyelvű gyermek- és ifjúsági különgyűjtemény adatait, illetve a könyvtár állományába 1989 után került valamennyi dokumentumot (kivéve az iskolai értesítőket és a folyóiratokat). A dokumentumok tematikai feldolgozását a Magyar Pedagógiai Tárgyszójegyzék alapján végezzük.

Magyar Pedagógiai Tárgyszójegyzék (MPT): A neveléstudomány és határterületei fogalmi rendszerét tartalmazó tárgyszójegyzék az információk tartalmi feltárásához és kereséséhez egyaránt nélkülözhetetlen segédeszköz. Tartalmazza az egyes fogalmak angol, német és francia megfelelőjét, azaz átmenetet biztosít a külföldi adatbázisokhoz. A tárgyszavak az MPT adatbázisából közvetlenül, keresőkifejezésként átemelhetők az OPAC-ba.A tárgyszójegyzék adatbázisként használható helyben, ill. nyomtatásban megvásárolható a kiadónál.

Schola Orbis Iskolatörténeti Adattár: A Magyarországon bármilyen nyelven és a határainkon túl magyar nyelven alsó- és középszinten oktató iskolák történetét veszi számba alapításuktól napjainkig és a jövőben folyamatosan. Hozzáférhető helyben, ill. az adatbázis elkészítésében részt vett intézményekben.

ERIC {www.eric.ed.gov}: Elsődleges célja az egyesült államokbeli neveléstudományi, oktatásügyi szakirodalom azon részének feldolgozása, amely folyóiratokban jelent meg, ill. az egyetemekhez, tudományos intézetekhez, rendezvényekhez kötődik. Az adatbázist az Egyesült Államok kormányának támogatásával az amerikai pedagógiai szakkönyvtár (NLE) {www.ed.gov/NLE/} vezette intézményi együttműködés készíti. A forrás az interneten is hozzáférhető több helyen, különböző változatokban. Az OPKM-ben az EBSCO adatbázisai között érhető el.

FIS-Bildung {www.fis-bildung.de}: A német kultúrkör neveléstudományi és oktatásügyi irodalmát tárja fel. A Német Pedagógiai Kutatóintézet (DIPF) {www.dipf.de} által előállított adatbázis több európai ország intézményeinek együttműködésével készül. Évente frissítik az adatokat.

A-V Online {www.nicem.com}: A nem nyomtatott, audiovizuális oktatási anyagokat dolgozza fel. Elsősorban az Egyesült Államokban hozzáférhető források feltárására törekszik. Előállítója a Nemzeti Oktatástechnológiai Információs Központ (NICEM) {www.nicem.com} Évente frissítik az adatokat.