Adatbázisok
Academic Search Complete Arcanum Digitális Tudománytár Akadémiai Kiadó Folyóiratok
Akadémiai Kiadó MeRSZ Akadémiai Kiadó - szótárak Cambridge Core
EBSCO Discovery Service EBSCO eBooks
EBSCO Green File L'Harmattan JSTOR
Library, Information Science & Technology Abstracts MathSciNet Osiris
PROQUEST ScienceDirect SPRINGERLINK
Tinta Kiadó szótárai Taylor & Francis Online InterKönyv - Typotex
WEB OF SCIENCE  


ADT+ - Arcanum Digitális Tudománytár
Magyarország legnagyobb és folyamatosan bővülő digitális periodika adatbázisa, amely a teljesség igényével teszi hozzáférhetővé több száz 19–20. századi hazai tudományos és szakfolyóirat, valamint heti- és napilap minden lapszámát. A magyar művelődés, társadalom és gazdaságtörténet fontos forrása.
https://adtplus.arcanum.hu/hu/


AKADÉMIAI KIADÓ

Az Akadémiai Kiadó 9 magyar és 38 angol nyelvű folyóirata teljes szöveggel elérhető a több tudományágra kiterjedő adatbázisban.
folyóiratai - http://akademiai.com/

Az Akadémiai Kiadó legfontosabb magyar nyelvű kézikönyvei teljes szöveggel olvashatók a több tudományágra kiterjedő adatbázisban. További tartalombővítés várható.
Mersz – e-könyvek - https://eisz.mersz.org/

Akadémiai Kiadó angol, német, francia, holland, olasz és spanyol szótárai mellett egy-és többnyelvű szakszótárak teljes szócikkanyaga hozzáférhető az adatbázisban. Az egynyelvű szótárak között megtalálható A magyar helyesírás szabályai 12. kiadása, az Idegen szavak és kifejezések szótára, a Magyar Értelmező kéziszótár és a Magyar szinonimaszótár is. A keresőfelületen egyszerre több szótár szóanyagában
lehet keresni.
szótárai - http://eisz.szotar.org/


CAMBRIDGE CORE

A Cambridge University Press a világ egyik vezető egyetemének tudományos kiadója. Az új platformon, most egyszerre kereshetők a kiadó könyvei és folyóiratai. Több mint 1 millió cikk és mintegy 30000 könyv. Elsősorban bölcsészet- és társadalomtudományi területen kiemelkedő, de a természet- és műszaki tudományok is képviselve vannak benne. A könyvek teljes szövegéhez nem férünk hozzá.
https://www.cambridge.org/core

EBSCO
http://search.ebscohost.com/

Ezen belül a

Discovery Service - az összes adatbázisban keres egyetlen felületen
EBSCOhost Web – mely tartalmazza az alábbi adatbázisokat:

Academic Search Complete
Kifejezetten tudományos és felsőoktatási intézmények számára készült, igényes, átfogó, multidiszciplináris jellegű adatbázis. Sok lektorált folyóirata gyakran más adatbázisokban nem található meg. A számos teljes szövegű folyóirat mellett, monográfiák, beszámolók és konferencia-előadások indexelését és referátumait is közli. Gyakori a cikkben előforduló hivatkozások listájának közlése is (Cited References), amelyek a további keresés lehetőségét kínálják. (EBSCO)

Library, Information Science & Technology Abstracts (lista)
Mintegy 700 folyóirat (ebből több mint 560 magfolyóirat), valamint könyvek, kutatási jelentések, és konferencia kiadványok tárháza. A könyvtár- és információtudomány teljes spektrumát magába foglalja az 1960-as évek közepétől. (EBSCO)

eBook Collection (megvásárolt saját tulajdonú könyveink)
Teljes szövegű e-könyvek pedagógiai és pszichológiai témakörökben. A kötetek az OPAC-ban is elérhetők. (EBSCO)

GreenFILE
Környezetvédelmi adatbázis, amely több mint 384 ezer rekord indexelését és referátumait tartalmazza, valamint szabad hozzáférést biztosít több mint 4700 rekord teljes szövegéhez. (EBSCO)

MathSciNet via EBSCOhost
A matematikai szakirodalom könnyen kereshető bibliográfiai adatbázisa (könyvismertetések, kivonatok) (EBSCO)
 

Emerald
Az Emerald kiadót 1967-ben alapították avval a céllal, hogy elébe menjen azoknak az újdonságoknak, melyekből a kutatás, az üzleti élet gyakorlata és a menedzsment előnyt szerezhet magának. Napjainkban is tovább folytatják ezt a gyakorlatot, de most már az alkalmazott tudományok mellett az egészségügy, a szociális gondozás, az oktatás és a mérnöktudományok területén is jelen vannak. Portfolioja közel 300 folyóiratot, több mint 2500 könyvet és 1500 fölötti pedagógiai esettanulmányt tartalmaz.
https://www.emeraldinsight.com/

 

JSTOR – Essential Collection

A JSTOR teljes szövegű adatbázisban több más tudományterület mellett elsősorban társadalom-tudományi folyóiratcikkek érhetők el. Az adatbázis archívum jellegű, azaz a folyóiratok indulásától kezdve a legújabb évfolyamok kivételével tartalmazza a teljes állományt. A legfrisseb évfolyamok elérhetősége folyóiratonként változik, általában 2-5 év.
http://www.jstor.org/


L'HARMATTAN KIADÓ DIGITÁLIS ADATBÁZISA
Teljes szövegű könyvek számtalan témakörben, rendszerint magyar szerzőtől, magyar nyelven.
https://www.szaktars.hu/harmattan

OSIRIS KIADÓ E-KÖNYVEI
Az Osiris Kiadó az ország egyik legismertebb és legigényesebb tudományos és szépirodalmi könyvműhelye. Indulása (1994) óta meghatározó szerepet tölt be a hazai humán és társadalomtudományi, valamint a felsőoktatási és szépirodalmi könyvkiadásban is. Szellemi műhelyként is működik, mely évente átlag kétszáz címet jelentet meg, amelyek nagy része eredeti magyar mű, kisebb része fordítás.
https://www.szaktars.hu/osiris/


PROQUEST - https://search.proquest.com/ - az összes adatbázisban keres

Education Collection (magába foglalja az ERIC és az Education Database adatbázisokat is) - https://search.proquest.com/education1/socialsciences/fromDatabasesLayer?accountid=165530

Central (multidiszciplináris)
Az elérhető periodikumok legnagyobb forrása, mivel számos tárgykör (üzleti, egészsétudományi, nyelvészet és irodalom, társadalomtudományok, oktatás, természettudományok és technológia, valamint a vizuális és előadóművészetek, a történelem és filozófia magfolyóiratainak) adatbázisát gyűjti össze, melyek együtt és önmagukban is kereshetők. Ezenkívül a világ több ezer hírlapjának a teljes szövegét is tartalmazza.
https://search.proquest.com/central/fromDatabasesLayer?accountid=165530


SCIENCEDIRECT

A Science Direct adatbázis szolgáltatója, az Elsevier kiadó, miután a megrendelői tárgyalások a teljesíthetetlen előfizetési követelések miatt megszakadtak, 2019. január 11-én a Science Direct hozzáférését lekapcsolja. További információ az MTA EISZ honlapján.
Helyette ajánljuk az ugyanezen a címen elérhető Open Access cikkeket ill. a regisztrációt a személyes témaajánlásokhoz.
http://www.sciencedirect.com/
Elsősorban természet- és alkalmazott tudományokkal foglalkozó adatbázis, de egyre több a bölcsészet- és társadalomtudományok körébe tartozó folyóirat és könyv is található benne. A könyveknél a fejezetek kivonatai érhetők el, pár darab esetében a teljes szöveg is, de ezek száma tíz alat van. Jobbra fenn található egy Acces types (a hozzáférés típusai) gomb, ott lehet kiválasztani, hogy Open Acces (ingyenes teljes szöveg) legyen.
http://www.sciencedirect.com/

SPRINGERLINK

Multidiszciplináris adatbázis, könyvekkel, folyóiratokkal és konferenciakiadványokkal. A könyveknél itt is a tartalomjegyzék és a fejezet kivonata érhető el. Pedagógia témában több ezer dokumentum.
https://link.springer.com/

SZÓTUDÁSTÁR
a Tinta Kiadó szótárai kereshetők egy helyen.
http://szotudastar.hu/

TAYLOR & FRANCIS Science and Technology Collection (STC)
Ez is multidiszciplináris, gazdag tematikájú gyűjtemény:
pedagógiai témákban közel 20.000 db,
bölcsészet tudományokban, több mint 16000 db,
és pszichológiában kb. 2800 db teljes szövegű cikkhez férhetünk hozzá. a következő címen.
https://tandfonline.com/

 

TYPOTEX INTERKÖNYV
Az adatbázisban a Typotex Kiadó több mint 500 többnyire magyar nyelvű kiadványa érhető el: felsőoktatási tankönyvek, jegyzetek és szakkönyvek a természet- és társadalomtudományok köréből.
https://edu.interkonyv.hu/

 

VHA
A USC Soá Alapítvány Vizuális Történelmi Archívuma a genocídiumok túlélőinek és szemtanúinak visszemlékezéseit tartalmazó videóinterjú gyűjtemény. A közel 54.000 szemtanú visszaemlékezése a történelmet az azt megélt és átélt emberektörténetein keresztül őrzi. Minden egyes videóinterjú különleges, egyedi, elsődleges forrás, mely pratlan történeteivel betekintést nyújt a múlt eseményeibe. A történetek nemcsak tanítanak, hanem az intoleranciával szembeni fellépsre is ösztönöznek. A gyűjtemény, digitalizált, gazdagon indexelt, percre lebontva kereshető, hiperhivatkozásokkal ellátott. A kutatást több mint 64000 kulcsszó, 1,8 millió név és több mint 710.000 kép segíti. Az utóbbi években az archívum a ruandai, nandzsingi, örmény, guatemalai és kambodzsai népirtás szemtanúinak visszaemlékezéseivel bővült.
http://vha.usc.edu/search

WEB OF SCIENCE

A Web of Science (WoS) az ISI (Institute for Scientific Information) bibliográfiai adatbázisa. Több mint 12000 tekintélyes és magas impakt faktorú folyóirat segítségével biztosít hozzáférést aktuálisan és achív multidiszciplináris információkhoz is. A Web of Science ugyanakkor az idézett művek keresésének lehetőségét is kínálja. Ezzel az eszközzel a felhasználók minden irányban tudnak tájékozódni a szakirodalomban, kereshetnek minden tudományterületen és korszakban, ugyanakkor megtalálhatnak minden, a saját kutatásukhoz szükséges releváns információt is.
http://apps.webofknowledge.com/