Digitális Témahét - "Iskolai könyvtárak az információs műveltségért" különdíj - 2020
 
Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (OPKM) és a Könyvtárostanárok Egyesülete (KTE) 2020-ban is meghirdeti az „Iskolai könyvtárak az információs műveltségért” elnevezésű különdíjat a Digitális Témahét programjában azon intézmények iskolai könyvtárainak, könyvtárpedagógiai munkájának támogatására, amelyek a témahét alatt olyan projektet valósítanak meg, melynek során a diákoknak egy komplex információs problémát kell megoldaniuk, ennek során egyszerre kell hasznosítaniuk a digitális és a más forrásból származó információkat.
 
A díjat elnyerő iskola vagy iskolák iskolai könyvtáruk számára könyvvásárlási keretet, ingyenes OPKM szolgáltatásokat és a KTE szakmai napjára való előadói felkérést (előadói díjat), publikálási lehetőséget nyer(nek). A nyertes a könyvcsomagot maga válogathatja össze egy megadott listából/üzletből, ahol kortárs ifjúsági irodalom, pedagógiai, könyvtárpedagógiai szakirodalom és kultúrtörténeti szakkönyvek is találhatók. A könyvnyeremény 100 ezer Ft összdíjazású.
 

Az elbírálás feltételei:

 • Az intézmény regisztrált a http://www.digitalistemahet.hu oldalon.
 • Az intézmény iskolai könyvtárat működtet és könyvtárostanárt alkalmaz.
 • A projekt kidolgozásában/megvalósításában a könyvtárostanár részt vesz.
 • A projektben diákokat támogató elemek is vannak, melyek a megvalósítást és az információs műveltség fejlesztését is szolgálják.
 • A megvalósított projekt fotókkal gazdagított beszámolója megjelenik az iskola honlapján vagy más publikus felületen.
 • A megadott könyvtári szempontokkal kiegészített projektsablon használata.
 

Elvárások, értékelési szempontok:

 • használóközpontú szemlélet,
 • információ-, forrás- és nem eszközközpontú megközelítés,
 • a digitális és a más források komplex, egymást kiegészítő megjelenése,
 • információs műveltség fejlesztése,
 • az információs problémamegoldási folyamat minél több szakaszának átölelése,
 • a diákok információs műveltségét fejlesztő támogató elemek,
 • korszerű IKT-használat,
 • szakmai tartalom.
 

Pályázás módja:

A különdíjra
 

Az OPKM által felajánlott ingyenes szolgáltatások:

Az intézmény 10 pedagógusa ingyen iratkozhat be a könyvtárba a 2020/2021-es tanév folyamán. (Az olvasójegy a beiratkozástól számított 1 évig érvényes.)
A tantestület vagy egy diákcsoport ingyenes múzeumi foglalkozáson vagy tárlatvezetésen vehet részt.
Az iskola csoportjait sok szeretettel látjuk könyvtári foglalkozásokon is.
 

A projekt tervezéséhez ajánlott források:

Dömsödy Andrea (2019): Segédlet projektek könyvtári támogatásához. Bp., OPKM, 2 p., URL: http://www.ktep.hu/sites/default/files/projekt_konyvtari_tamogatasa.pdf Utolsó letöltés: 2020.04.03.
 
Az OPKM iskolai könyvtári webinárium vonatkozó adásai. Bővebben: https://www.opkm.hu/webi