Törzsgyűjtemény
  • A könyvtár főgyűjtőkörébe a neveléstudomány és szorosan vett társtudományainak (pszichológia, szociológia) a pedagógiával érintkező területei tartoznak. E témakör magyarországi, ill. magyar vonatkozású dokumentumait a teljesség igényével gyűjti, és egy példányra megőrzési kötelezettséget vállal. A külföldön kiadott dokumentumokat válogatva gyűjti (a válogatás szempontjait a könyvtár Gyűjtőköri szabályzata tartalmazza)
  • A mellékgyűjtőkörbe elsősorban a pszichológia és szociológia egyéb témakörei, a tájékoztatást szolgáló és a közoktatás ismeretterületeihez tartozó tudományterületek alapművei, ill. a klasszikus és kortárs irodalomból a közoktatásban ajánlott szépirodalmi művek tartoznak.
  • A törzsgyűjtemény része a Folyóirattár, amely teljességre törekvően tartalmazza a magyarországi pedagógiai folyóiratokat és évkönyveket; a magyarországi gyermek- és ifjúsági lapokat; reprezentatív válogatásban a külföldi pedagógiai folyóiratokat és a kulturális, irodalmi, társadalomtudományi folyóiratokat válogatva; az országos napilapokat, pedagógiai hírleveleket (melyeket csak három hónapig tároljuk).

    Kurrens folyóiratjegyzék
    A megőrzésre szánt (X jelű) állományt, valamint a folyóiratokat nem kölcsönzi a könyvtár, ezek az olvasóteremben helyben használhatók.

 

Ajánló bibliográfia