Küldetésnyilatkozat. Jövőkép.

Küldetésnyilatkozat
 
Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum a neveléstudomány és a közoktatás magyarországi információs, neveléstörténeti és kulturális központja. Gyűjti és szolgáltatja a neveléstudomány szakirodalmi információit, ápolja, őrzi és közkinccsé teszi a pedagógia tárgyi emlékeit és dokumentumait. A pedagógiai nemzeti szakbibliográfiák és szakirodalmi adatbázisok előállítójaként a neveléstudomány szakirodalmi információs rendszerének bázisintézménye. Szakmailag támogatja a pedagógiai szakkönyvtárak és az iskolai könyvtárak munkáját, gyűjteményeivel és szolgáltatásaival, múzeumi és kiadói tevékenységével, információs és koordinációs munkájával elősegíti a neveléstudomány és az oktatásügy területén dolgozók széles körű tájékoztatását, gyakorlati és elméleti munkáját, szakmai továbbképzését, önképzését, a pedagógiai kutatást, a pedagógusjelöltek felkészítését hivatásukra. Kulcsfeladata van az európai integráció szempontjából lényeges nemzetközi oktatási információk feldolgozásában és terjesztésében, a terminológiai fejlesztési munkákban.
 
Jövőkép
 
Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet részjogkörű szervezeti egységeként modell-értékű szakkönyvtári struktúra kialakítására törekszik, amelyben egymást erősíti a kutatás és a közszolgálat. Vezető szerep betöltésére törekszik az iskolai könyvtárak és a szakkönyvtárak szakmai módszertani munkájának fejlesztése területén. A Magyar Pedagógusok Háza program kiteljesítése. Infrastruktúra-fejlesztés és teljes akadálymentesítés