Evészavarok. Válogatott szakirodalom

Evészavarok

Válogatott bibliográfia az OPKM gyűjteményében elérhető szakirodalmi forrásokból

 
 
 
Utolsó frissítés: 2018. június 15.
 
 

Folyóiratcikkek

 
Bollók Sándor: Bodymetaphors : social appearance of students in high school. == Kalokagathia 48. évf. 2-3. sz. 2010. 110-114. p.
 
Fodor László: Neurotikus és emocionális tünetekkel rendelkező gyermekek az iskolában. == Magiszter. 8. évf. 3. sz. 2010. 17-22. p.
 
Forgács Attila: Médiatünetek és evészavarok. == Magyar Tudomány 170. évf. 11. sz. 2010. 1300-1305. p.
 
Gál Gyöngyi: A média hatása a diákok testképének alakulására. ==  Taní-tani. 14. évf. 2. sz. 2009. 34-38. p.
 
Leopold Györgyi: Éhségsztrájk - divatköntösben : Drasztikus tiltakozás a családban meglévő konfliktusok ellen. == Mentor 8. 2. 2006. - 35. p.
 
Nagy Zita, S. - Olasz Kinga: Az önértékelés és a szenzomotoros testséma kapcsolatának értelmezése az éntudat kialakulásának fényében. == Alkalmazott Pszichológia. 12. évf. 3-4. sz. 2010. 69-86. p.
 
Nyitrai Ferenc: Testkép, önértékelés és a kettő közötti kapcsolat kutatása általános iskolás gyerekek körében. == Iskolakultúra. 24. évf. 7-8. sz. 2014. 80-90. p.
 
Pap Melinda: Éhező gyermeklelkek. == Mindennapi Pszichológia. 3. évf. 2. sz. 2011. 50-53. p.
 
Pukánszky Judit: A karcsúságideál internalizációja és a testkép kapcsolata fiatal felnőtt nők körében. == Iskolakultúra. 24. évf. 7-8. sz. 2014. 102-110. p.
 
Ranschburg Jenő: A táplálkozás zavarai. == Köznevelés. 52. évf. 29. sz. 1996. 9. p.
 
Ranschburg Jenő: Táplálkozási zavarok. == Köznevelés. 52. évf. 30. sz. 1996. 10. p.
 
Ranschburg Jenő: Anorexia nervóza. == Köznevelés. 52. évf. 31. sz. 1996. 7. p.
 
Szalai Tamás Dömötör: Kötődés és evészavarok. == Mindennapi Pszichológia. 7. évf. 2. sz. 2015. 51-52. p.
 
Tóth László: Complex study of physical development, motor performance, academic achievement, and emotional characteristics for 10-15-year-old schoolchildren. == Kalokagathia. 43. évf. 3. sz. 2005. - 52-58. p.
 
Túry Ferenc – Babusa Bernadett – Dukay- Szabó Szilvia – Varga Márta: Az evés- és testképzavarok újabb típusai a modern civilizációs ártalmak között. == Magyar Tudomány. 170. évf. 11. sz. 2010. 1306-1315. p.
 
Túry Ferenc - Dúll Andrea - Wildmann Márta - László Zsuzsa: Családlátogatás evészavarban szenvedőknél - környezetpszichológiai megfontolások. == Magyar Pszichológiai Szemle. 61. évf. 1. sz. 2006. 53-64. p.
 
 

Tanulmányok

 
Gádoros Júlia: A serdülőkorúak pszichés jellemzői, a pszichoszociális fejlődés sajátos, elsősorban serdülőkorúakra jellemző zavarai. In: Aszmann Anna szerk. : Serdülők egészségi állapota, egészségmagatartása. [Bp.] : Új Aranyhíd, 1995. - 36-44. p.
 
Mándoki Rózsa - Aszmann Anna: Serdülők egészségkárosító szokásai. In:  Aszmann Anna szerk.: Serdülők egészségi állapota, egészségmagatartása [Bp.] : Új Aranyhíd, 1995. - 83-107. p.
 
Paksi Edit: Az internalizált ideálok szerepe a testkép fejlődésében. In: Kereszty Orsolya szerk. : Új utak, szemléletmódok, módszerek a pedagógiában Kaposvár : KE PFK, 2008. - 231-242. p.
 
Tóth-Márhoffer Márta: Az iskolai mentálhigiéné lehetőségei a táplálkozási- és testképzavarok prevenciójában. In: A pedagógia útjain : köszöntőkötet a 60 éves Zsolnai Józsefné Mátyási Mária tiszteletére / [szerk. Paksi László et al.]. - Veszprém : Pannon Egy. K., 2013. - 179-193. p.
 

Monográfiák

 
Devianciajelenségek serdülőkorban. Sopron : Edutech, 1997.
 
Fenwick, Elizabeth - Smith, Tony: Kamaszévek : Kézikönyv szülőknek és serdülőknek. Bp. : Park, cop. 1995.
 
Minuchin, Salvador - Rosman, Bernice, L. - Baker, Lester - Liebman, Ronald: Pszichoszomatikus családok különös tekintettel az anorexia nervosára. Budapest : Animula, [2009]
 
Pető Zoltán szerk. : Devianciajelenségek serdülőkorban. Sopron : Edutech, 1997.
 
Problémák kereszttüzében : Gyermekekre leselkedő társadalmi veszélyforrások. Budapest : Raabe, 2011.
 
A tér, ahol a lelkeddel foglalkozhatsz : lélekkalauz. Veszprém : Lélektér Alapítvány, 2013.
 
Williams, Gianna : Belső tájak, idegen testek : Serdülőkori evészavar és más bajok. Budapest : Animula, [2008]
 
Összeállították: Goda Beatrix és Nagy Ildikó

További források az OPKM-ből

 
Hétről-hétre frissülő szakirodalmi adatbázisunkban további forrásokat is találhat.
 
Használja az alábbi tárgyszavakat a megfelelő kombinációban
Ha kérdése, más szempontjai vannak, jöjjön és tegye fel! Szakkönyvtárosaink állnak rendelkezésére!