Legfrissebb iskolai könyvtári szakirodalom ( 26 - 27. hét)

Az előző két hétben az OPKM-ben feldolgozott, az online adatbázisba került iskolai könyvtárakkal, könyvtárhasználattal, olvasóvá neveléssel és információs műveltséggel kapcsolatos források.

Bede Laura: Olvasójátékkal népszerűsítik a kortárs irodalmat In: Magyar közoktatás 3. 2020. - 4-5. p. URL: https://communitas.ro/media/2020_03.pdf

Könyvtárhasználat-információkeresést fejlesztő könyvtári mintaprogramok Budapest : FSZEK, 2019 URL: https://mek.oszk.hu/20600/20692/20692.pdf

Dömsödy Andrea - Szakmári Klára: Több mint 30 év a könyvtárostanár szakma alakításában és képviseletében In: Új Pedagógiai Szemle 70. 1-2. 2020. - 83-102. p. URL: http://upszonline.hu/index.php?article=700102009

Bogdán Melinda: Rendhagyó online döntő : beszámoló a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Versenyről In: Új Köznevelés 76. 5. 2020. - 11-16. p. URL: https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-kozneveles/rendhagyo-online-donto

Digitális írástudást fejlesztő könyvtári mintaprogramok Budapest : FSZEK, 2019 URL: https://mek.oszk.hu/20600/20686/20686.pdf

Csík Tibor: Könyvtár és iskola : Tanulmányok Budapest : ELTE BTK Könyvtár- és Információtud. Int., 2020

Olvasásfejlesztő könyvtári mintaprogramok Budapest : FSZEK, 2019 URL: http://www.azenkonyvtaram.hu/documents/11543/49997/Olvas%C3%A1sfejleszt%C5%91%20k%C3%B6nyvt%C3%A1ri+mintaprogramok%C2%A0/79dd2aee-e31d-4c76-9970-4dec68ac9892


Régebbi listák: 26. hét   25. hét   24. hét   23. hét