Legfrissebb pedagógiai szakirodalom ( 22. hét)

Az alábbi felsorolások tematikus csoportokban tartalmazzák az elmúlt héten feldolgozott, az online adatbázisba került friss és legalább 5 oldal terjedelmű pedagógiai szakirodalmat. Egyes művek több tematikai egység alatt is szerepelhetnek.

1. Oktatáspolitika, iskolaigazgatás, közoktatási és felsőoktatási intézmények, szervezetek

Bakonyi Anna: Iskolaérettség, iskolakészültség - az átmenet biztosítása : ki dönt és hogyan? In: Óvodai nevelés 73. 2. 2020. - 4-5. p.

Hornyán Anna: Napirendi tevékenységek - szabad játék és közben - kínált és szabadon választható tevékenységek párhuzamos szervezéssel In: Óvodai nevelés 73. 4. 2020. - 15-17. p.

Lelovicsné Tüske Anita: Az átmenetek pedagógiája : az óvoda-iskola átmenet a gyakorlatomban... In: Óvodai nevelés 73. 4. 2020. - 17-21. p.

Setina Mónika: Menni, vagy maradni? - avagy a tankötelezettség és a beiskolázás dilemmái In: Óvodai nevelés 73. 4. 2020. - 30-31. p.

Katona Nikolas: A mai oktatási rendszer hibái egy kezdő pedagógus szemszögéből In: Katedra 27. 3. 2019. - 21-22. p.

Csobády Csilla: Jugyik 55 : „Ragyogjon a tudás, a művészet, és ünnepünk legyen az élet.” In: Katedra 27. 4. 2019. - 6. p. URL: http://katedra.sk/2020/02/17/jugyik-55-ragyogjon-a-tudas-a-muveszet-es-unnepunk-legyen-az-elet/

Czáboczky Szabolcs: Nemzedékről nemzedékre : a (cseh)szlovákiai magyar ifjúsági szerveződésekről röviden In: Katedra 27. 4. 2019. - 7-8.p. URL: http://katedra.sk/2020/02/17/nemzedekrol-nemzedekre-a-csehszlovakiai-magyar-ifjusagi-szervezodesekrol-roviden/

Bréda Boglárka: A jubiláló KAFEDIK története In: Katedra 27. 4. 2019. - 9-12. p. URL: http://katedra.sk/2020/02/20/a-jubilalo-kafedik-tortenete/

Kralina Hoboth Katalin: Iskola - választás In: Katedra 27. 4. 2019. - 26-27. p.

Farkas Ildikó: Fontos tanügyi változások 2020. jsnuár 1-jétől In: Iskolaszolga 30. 8. 2020. - 11-14. p.

Petróczi Gábor: A 2021. évi pedagógusminősítési eljárás keretszámai és a jelentkezés feltételei In: Iskolaszolga 30. 8. 2020. - 36-39. p.

Kovács Dániel: Szülőföldön, magyarul In: Magyar Krónika 4. 2020. - 10-23. p.

2. Nevelés, család, gyermekvédelem

Hornyán Anna: Napirendi tevékenységek : szabad játék In: Óvodai nevelés 73. 2. 2020. - 2-3. p.

Markovits Judit: Súlypontáthelyezés a tehetséggondozásban In: Óvodai nevelés 73. 2. 2020. - 6-7. p.

Tóth István, H.: A tavasz megérkrzése gólyákkal, fecskékkel, pintyőkékkel, gerlicékkel In: Óvodai nevelés 73. 2. 2020. - 16-18. p.

Kercsó Dorottya: 9 lépés önálló, felelősségtudó gyerekek neveléséhez In: Óvodai nevelés 73. 2. 2020. - 29. p.

Gyarmati Dóra: Hogyan lehet egy robottal felfedezni a megújuló energiaforrásokat? : utazás...az időben - Föld napja In: Óvodai nevelés 73. 4. 2020. - 7-8. p.

Tóth István, H.: Állatkerti séta nem csak farsang idején... In: Óvodai nevelés 73. 4. 2020. - 9-11. p.

Szentgáli Éva: Tevékenységtervezés és tevékenységterveztetés a komplexitás jegyében In: Óvodai nevelés 73. 4. 2020. - 13-14. p.

Hornyán Anna: Napirendi tevékenységek - szabad játék és közben - kínált és szabadon választható tevékenységek párhuzamos szervezéssel In: Óvodai nevelés 73. 4. 2020. - 15-17. p.

Lelovicsné Tüske Anita: Az átmenetek pedagógiája : az óvoda-iskola átmenet a gyakorlatomban... In: Óvodai nevelés 73. 4. 2020. - 17-21. p.

Máté Csabáné: "Egyszer volt, hol nem volt, még az Óperenciás tengeren is túl, volt egyszer egy..." : jó gyakorlat In: Óvodai nevelés 73. 4. 2020. - 21-23. p.

Gaál Sándorné: A mozgástevékenység sokoldalú fejlesztése az óvodában In: Óvodai nevelés 73. 4. 2020. - 26-28. p.

Sike Csabáné: Mozgásfejlesztés a zenei nevelésben In: Óvodai nevelés 73. 4. 2020. - 29-30. p.

Halász-Szabó Katalin: A szenvedélybetegség árnyékában : a társfüggőség kialakulás In: Katedra 27. 3. 2019. - 20. p.

Ravasz Mónika: Bábjátékkal történő szövegfeldolgozások óvodás korú gyermekek számára : (3. rész) In: Katedra 27. 3. 2019. - 26-27. p.

Pomichal Krisztián: A klímaváltozásról hideg fejjel : (1. rész) : klímatörténelem In: Katedra 27. 3. 2019. - 28. p.

Ravasz Mónika: Bábjátékkal történő szövegfeldolgozások óvodás korú gyermekek számára : (4. rész) In: Katedra 27. 4. 2019. - 29-30. p. URL: http://katedra.sk/2020/04/03/babjatekkal-torteno-szovegfeldolgozasok-ovodas-koru-gyermekek-szamara-4-resz/

Pomichal Krisztián: A klímaváltozásról hideg fejjel : (2. rész) : a középkori klímaanomália In: Katedra 27.4. 2019. - 33. p.

3. Oktatás, tanulás, pályaválasztás

Markovits Judit: Súlypontáthelyezés a tehetséggondozásban In: Óvodai nevelés 73. 2. 2020. - 6-7. p.

Körmöci Katalin: Szemléltetés ábrák az alábbi tanulási zavarokhoz In: Óvodai nevelés 73. 2. 2020. - 24-25. p.

Takácsné Szabó Melinda: Mivel kell szembenéznie egy pályakezdő óvodapedagógusnak, avagy a pályaelhagyás azon okai, amikről nem beszélnek! In: Óvodai nevelés 73. 2. 2020. - 25-27. p.

Szente Józsefné: Neked is legyen szép napod, óvó néni! In: Óvodai nevelés 73. 4. 2020. - 12-13. p.

Gaál Sándorné: A mozgástevékenység sokoldalú fejlesztése az óvodában In: Óvodai nevelés 73. 4. 2020. - 26-28. p.

Sike Csabáné: Mozgásfejlesztés a zenei nevelésben In: Óvodai nevelés 73. 4. 2020. - 29-30. p.

Gazda István: A pozsonyi egyetem (1912-1919) : Trianon Tudományos előtörténetéből In: Természet világa 151. 4. 2020. - 159-165. p.

Kaszmán-Saróka Liliána: Időfutár játéktár In: Katedra 27. 3. 2019. - 12-14. p.

Katona Nikolas: A mai oktatási rendszer hibái egy kezdő pedagógus szemszögéből In: Katedra 27. 3. 2019. - 21-22. p.

Kollár Krisztina: Gamebooks: great reads application In: Katedra 27. 3. 2019. - 23-24. p.

Zolczer Péter: A nyelvtanulást elősegítő készségek : (6. rész) In: Katedra 27. 3. 2019. - 25. p.

Gődény Andrea, G.: Literáció a XXI. században : (2. rész) In: Katedra 27. 4. 2019. - 13-17. p. URL: http://katedra.sk/2020/03/04/literacio-a-xxi-szazadban-2-resz/

Kralina Hoboth Katalin: Iskola - választás In: Katedra 27. 4. 2019. - 26-27. p.

Zolczer Péter: A nyelvtanulást elősegítő általános készségek : (7. rész) In: Katedra 27. 4. 2019. - 28. p. URL: http://katedra.sk/2020/03/04/a-nyelvtanulast-elosegito-altalanos-keszsegek/

Nagy Erzsébet: A koronavírus-járvány munkajogi szemszögből In: Iskolaszolga 30. 8. 2020. - 2-10. p.

Petróczi Gábor: Javaslatok és munkamódszerek az iskolák pedagógiai programjának és helyi tantervének átdolgozásához In: Iskolaszolga 30. 8. 2020. - 15-28. p.

Kerényi Mária: Gyorsjelentés hétfőről - a digitális munkarend bevezetése In: Iskolaszolga 30. 8. 2020. - 29-32. p.

Kerényi Mária: Gyorsjelentés Csörögről - digitális jó-gyakorlat hátrányos helyzetű tanulók tantermen kívüli oktatásához In: Iskolaszolga 30. 8. 2020. - 33-35. p.

Petróczi Gábor: A 2021. évi pedagógusminősítési eljárás keretszámai és a jelentkezés feltételei In: Iskolaszolga 30. 8. 2020. - 36-39. p.

Klész Tibor: A digitális munkarend megvalósítása a szakképzésben In: Iskolaszolga 30. 8. 2020. - 53-64. p.

Kovács Dániel: Szülőföldön, magyarul In: Magyar Krónika 4. 2020. - 10-23. p.

4. Neveléstörténet

Gazda István: A pozsonyi egyetem (1912-1919) : Trianon Tudományos előtörténetéből In: Természet világa 151. 4. 2020. - 159-165. p.

5. Pedagógus, pedagógusképzés

Benke György: Dr. Nagy Barna, aki mint diák és tanár is volt In: Sárospataki füzetek 23. 4. 2019. - 35-44. p.

6. Gyógypedagógia, SNI

Huszárné Mikla Ildikó: "Egy másik út, mely összefut!" - rendezvény In: Óvodai nevelés 73. 2. 2020. - 27-28. p.

Torhán-Barta Erika: Tudósítás a CSPE-konferenciáról In: Óvodai nevelés 73. 4. 2020. - 31-32. p

7. Pszichológia

Bencsikné Walter Rita: Gyermekek képességeinek mérése és fejlesztésére alkalmazható játékok, játékos feladatok gyűjteménye : (3. rész) In: Óvodai nevelés 73. 3. 2020. - 25-27. p.

Bakonyi Anna: Iskolaérettség, iskolakészültség - az átmenet biztosítása : ki dönt és hogyan? In: Óvodai nevelés 73. 2. 2020. - 4-5. p.

Bencsikné Walter Rita: Gyermekek képességeinek mérésére és fejlesztésére alkalmazható játékok, játékos feladatok : 4. rész In: Óvodai nevelés 73. 4. 2020. - 24-26. p.

Setina Mónika: Menni, vagy maradni? - avagy a tankötelezettség és a beiskolázás dilemmái In: Óvodai nevelés 73. 4. 2020. - 30-31. p.

8. Pedagógia, kutatás, általános kérdések


Régebbi listák: 21. hét   20. hét   19. hét   18. hét