Legfrissebb pedagógiai szakirodalom ( 39. hét)

Az alábbi felsorolások tematikus csoportokban tartalmazzák az elmúlt héten feldolgozott, az online adatbázisba került friss és legalább 5 oldal terjedelmű pedagógiai szakirodalmat. Egyes művek több tematikai egység alatt is szerepelhetnek.

1. Oktatáspolitika, iskolaigazgatás, közoktatási és felsőoktatási intézmények, szervezetek

Széll Krisztián: Iskolai innovációk világa In: Innováció az oktatásban / szerk. Polonyi Tünde, Abari Kálmán és Szabó Fruzsina. - Budapest : Oriold, 2019. - 15-40. p.

Molnárné Balogh Márta: Kedvezményes társadalombiztosítási ügyintézés a veszélyhelyzetre tekintettel In: Intézményvezetői Tanácsadó Szociális Intézményeknek 5. 6. 2020. - 10-11. p.

Molnárné Balogh Márta: Aktualitások a nyárra : a diákmunka és az árvaellátás In: Intézményvezetői Tanácsadó Szociális Intézményeknek 5. 7. 2020. - 12-15. p.

Sipos Imre: A tankönyvfejlesztés lehetőségei In: Új Köznevelés 76. 6. 2020. - 3-4. p. URL: https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-kozneveles/a-tankonyvfejlesztes-lehetosegei

Trianon 100 : válogatás az OPKM kincseiből In: Új Köznevelés 76. 6. 2020. - 10-13. p. URL: https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-kozneveles/trianon-100

Molnár Anett: A nyári szünidő pszichológus szemmel : inerjú Molnár Anettel, a PPKE BTK Fejlődés- és Klinikai Gyermeklélektan Tanszék oktatójával In: Új Köznevelés 76. 6. 2020. - 16-19. p. URL: https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-kozneveles/a-nyari-szunido-pszichologus-szemmel

Elkészültek a módosított alaptantrvnek megfelelő tankönyvek In: Új Köznevelés 76. 6. 2020. - 5-9. p. URL: https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-kozneveles/elkeszultek-a-modositott-nemzeti-alaptantervnek-megfelelo-tankonyvek

Révész Máriusz: "Nemcsak a gyerekek, a tanárok is szeretik" In: Új Köznevelés 76. 6. 2020. - 28-30. p. URL: https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-kozneveles/nemcsak-a-gyerekek-a-tanarok-is-szeretik

Tóth Béla: A tábor értékét az új élményekben mérik In: Új Köznevelés 76. 6. 2020. - 31-33. p. URL: https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-kozneveles/a-tabor-erteket-az-uj-elmenyekben-merik

Tájékoztatás a bölcsődei és óvodai neveléssel kapcsolatos járványügyi szabályokról In: Új Köznevelés 76. 6. 2020. - 36-37. p. URL: https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-kozneveles/tajekoztatas-a-bolcsodei-es-ovodai-nevelessel-kapcsolatos-jarvanyugyi-szabalyokrol

Hegyi Armand: Táborozás száztíz év tapasztalattal : interjú Hegyi Armanddal, a Magyar Cserkészszövetség országos vezetőtisztjével In: Új Köznevelés 76. 6. 2020. - 42-45. p. URL: https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-kozneveles/taborozas-szaztiz-ev-tapasztalattal

Folmeg Balázs: Nyitva tartjuk a játszóterek kapuit" In: Új Köznevelés 76. 6. 2020. - 46-47. p. URL: https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-kozneveles/nyitva-tartjuk-a-jatszoterek-kapuit

Győri József: Az alma mater szolgálatában In: Reformátusok Lapja 64. 36. 2020. - 12-14. p.

Nógrádi Csilla: Ki neveli a gyereket? In: HVG Extra Pszichológia 3. 2020.- 70-71.p.

Hornyán Anna: A csendes pihenő I. : a csendes pihenő előkészítése, tisztálkodás, fogmosás készülődés a mesehallgatásra In: Óvodai nevelés 73. 7. 2020. - 9-10. p.

Kosztolányi György: Egészségfejlesztés és nevelés In: Magyar Tudomány 181. 9. 2020. - 1264-1266. p. URL: https://mersz.hu/?xmlazonosito=matud202009_f46146#matud202009_f46146

2. Nevelés, család, gyermekvédelem

Egészségfejlesztés és nevelés : A kortásoktatás pedagógiai módszertana elméletben és gyakorlatban Budapest : Akad. K., 2019

Gyermeki örömök : Maria Montessori új útra terelte az óvodai nevelést In: BBC History 10. 8. 2020. - 11. p.

Nagy Erzsébet - Jámbori Szilvia: Az iskolai zaklatás jellemzői a Boldogságóra Programban részt vevő osztályokban In: Magyar Pedagógia 119. 2. 2019. - 131-150. p. URL: http://www.magyarpedagogia.hu/document/Nagy_MPed20192.pdf

Molnárné Balogh Márta: Aktualitások a nyárra : a diákmunka és az árvaellátás In: Intézményvezetői Tanácsadó Szociális Intézményeknek 5. 7. 2020. - 12-15. p.

McCarthy Helen: Ki vigyáz a gyerekekre? In: BBC History 10. 9. 2020. - 42-45. p.

Szél Dávid: "Számolni kell azzal, hogy sok mindent el fogunk rontani szülőként" In: HVG Extra Pszichológia 3.2020. - 8-11. p.

Stripkovits Erika, L.: Téves hiedelmeink gyökere In: HVG Extra Pszichológia 3. 2020.- 22-25. p.

Szakács Anna: A nyugalmas szeretetteli légkör profitja In: HVG Extra Pszichológia 3. 2020.- 50-53.p.

Nógrádi Csilla: Ki neveli a gyereket? In: HVG Extra Pszichológia 3. 2020.- 70-71.p.

Körmöci Katalin: Gondolatok és vélemények - az óvodai home office lehetőségeiről és veszélyeiről In: Óvodai nevelés 73. 7. 2020. - 2. p.

Torda Eszter: Hogyan lehet segíteni a bántalmazott gyerekeken? In: Evangélikus Élet 85. 33-34. 2020. - 42-43. p.

Kovács-Terge Anita - Perjéssyné Vályi Judit: Új kihívások : egységes intézményi megvalósítás intenzív belső együttműködéssel, kreatív óvodapedagógusokkal avagy szülők segítése a debreceni Mesekert Óvodában a koronavírus-járvány idején In: Óvodai nevelés 73. 7. 2020. - 6-7. p.

Hornyán Anna: A csendes pihenő I. : a csendes pihenő előkészítése, tisztálkodás, fogmosás készülődés a mesehallgatásra In: Óvodai nevelés 73. 7. 2020. - 9-10. p.

Kánainé Gelencsér Judit: A zene szeretetére nevelés : klasszikusok az óvodában? In: Óvodai nevelés 73. 7. 2020. - 10-12. p.

Bencsikné Walter Rita: A mese, amely áthatja a heti tevékenységeket : 1. rész In: Óvodai nevelés 73. 7. 2020. - 13-14. p.

Tóth István, H.: A béka és a tenger, avagy a békaperspektíva dilemmája In: Óvodai nevelés 73. 7. 2020. - 15-18. p.

Kundakker Ferencné: Környezettudatosság az óvodai nevelésben In: Óvodai nevelés 73. 7. 2020. - 19-20. p.

Román László Ferencné: A Biztos Kezdet Gyerekház előnyei az óvodai nevelésben In: Óvodai nevelés 73. 7. 2020. - 20-23. p.

Kosztolányi György: Egészségfejlesztés és nevelés In: Magyar Tudomány 181. 9. 2020. - 1264-1266. p. URL: https://mersz.hu/?xmlazonosito=matud202009_f46146#matud202009_f46146

3. Oktatás, tanulás, pályaválasztás

Broadening the Scope of Research on Mathematical Problem Solving [[electronic resource] :] : A Focus on Technology, Creativity and Affect / Cham : Springer, 2018 URL: https://doi.org/10.1007/978-3-319-99861-9

Building Capacity in Institutional Research and Decision Support in Higher Education [[electronic resource] /] Cham : Springer, 2018 URL: https://doi.org/10.1007/978-3-319-71162-1

Challenges and Strategies in Teaching Linear Algebra [[electronic resource] /] Cham : Springer, 2018 URL: https://doi.org/10.1007/978-3-319-66811-6

Challenges of Second and Foreign Language Education in a Globalized World [[electronic resource] :] : Studies in Honor of Krystyna Droździał-Szelest / Cham : Springer, 2018 URL: https://doi.org/10.1007/978-3-319-66975-5

Széll Krisztián: Iskolai innovációk világa In: Innováció az oktatásban / szerk. Polonyi Tünde, Abari Kálmán és Szabó Fruzsina. - Budapest : Oriold, 2019. - 15-40. p.

Chrappán Magdolna: A didaktika legújabb trendjei In: Innováció az oktatásban / szerk. Polonyi Tünde, Abari Kálmán és Szabó Fruzsina. - Budapest : Oriold, 2019. - 41-57. p.

Abari Kálmán - Polonyi Tünde: A kihívás és egy lehetséges megoldás : Gamifikáció az iskolában In: Innováció az oktatásban / szerk. Polonyi Tünde, Abari Kálmán és Szabó Fruzsina. - Budapest : Oriold, 2019. - 59-82. p.

Kontráné Hegybíró Edit - Csizér Kata: Felsőoktatásban tanuló siket és súlyos fokban nagyothalló hallgatók idegennyelv-tanulási motivációja : egy klaszterelemzésből levonható következtetések In: Magyar Pedagógia 119. 2. 2019. - 97-112. p. URL: http://www.magyarpedagogia.hu/document/Kontrane_MPed20192.pdf

Józsa Gabriella: Reziliens szakgimnazisták felvételi mintázatai In: Magyar Pedagógia 119. 2. 2019. - 151-169. p. URL: http://www.magyarpedagogia.hu/document/Jozsa_MPed20192.pdf

Farkas Ildikó: Az Arany János Programok az esélyteremtés szolgálatában In: Intézményvezetői Tanácsadó Szociális Intézményeknek 5. 7. 2020. - 5-12. p.

Molnárné Balogh Márta: Aktualitások a nyárra : a diákmunka és az árvaellátás In: Intézményvezetői Tanácsadó Szociális Intézményeknek 5. 7. 2020. - 12-15. p.

Trianon 100 : válogatás az OPKM kincseiből In: Új Köznevelés 76. 6. 2020. - 10-13. p. URL: https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-kozneveles/trianon-100

Molnár Anett: A nyári szünidő pszichológus szemmel : inerjú Molnár Anettel, a PPKE BTK Fejlődés- és Klinikai Gyermeklélektan Tanszék oktatójával In: Új Köznevelés 76. 6. 2020. - 16-19. p. URL: https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-kozneveles/a-nyari-szunido-pszichologus-szemmel

Elkészültek a módosított alaptantrvnek megfelelő tankönyvek In: Új Köznevelés 76. 6. 2020. - 5-9. p. URL: https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-kozneveles/elkeszultek-a-modositott-nemzeti-alaptantervnek-megfelelo-tankonyvek

Kárpát-medencei körkép a tantermen kívüli digitális munkarendről In: Új Köznevelés 76. 6. 2020. - 20-21. p. URL: https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-kozneveles/karpat-medencei-korkep-a-tantermen-kivuli-digitalis-munkarendrol

Révész Máriusz: "Nemcsak a gyerekek, a tanárok is szeretik" In: Új Köznevelés 76. 6. 2020. - 28-30. p. URL: https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-kozneveles/nemcsak-a-gyerekek-a-tanarok-is-szeretik

Tóth Béla: A tábor értékét az új élményekben mérik In: Új Köznevelés 76. 6. 2020. - 31-33. p. URL: https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-kozneveles/a-tabor-erteket-az-uj-elmenyekben-merik

Tájékoztatás a táboroztatás során betartandó járványügyi megelőző szabályokról In: Új Köznevelés 76. 6. 2020. - 34-35. p. URL: https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-kozneveles/tajekoztatas-a-taboroztatas-soran-betartando-jarvanyugyi-megelozo-szabalyokrol

Novák Katalin: Erzsébet-táborok - varázslatos világ gyerekek számára In: Új Köznevelés 76. 6. 2020. - 38-41. p. URL:

Hegyi Armand: Táborozás száztíz év tapasztalattal : interjú Hegyi Armanddal, a Magyar Cserkészszövetség országos vezetőtisztjével In: Új Köznevelés 76. 6. 2020. - 42-45. p. URL: https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-kozneveles/taborozas-szaztiz-ev-tapasztalattal

Horváth Cz. János: Nyitott tananyagfejlesztés – módszertani kutatás a jelennek In: Opus et Educatio 7. 3. 2020. - 282-286. p. URL: http://opuseteducatio.hu/index.php/opusHU/article/view/397/690

Vedovatti Anildo: Digitális forradalom világunkban In: Opus et Educatio 7. 3. 2020. - 287-289. p. URL: http://opuseteducatio.hu/index.php/opusHU/article/view/398/689

Torda Eszter: Apró lovagok, kenu és kreativitás In: Evangélikus Élet 85. 33-34. 2020. - 30-31. p.

Horváth Daniella Dominika - Bereczky Réka: Gyerekkorban kreatív csoportmunka, felnőttkorban versenyelőny?! : a közép-dunántúli régióban megvalósított akciókutatás eredményének bemutatása In: Magyar Tudomány 181. 9. 2020. - 1216-1227. p. URL: https://mersz.hu/?xmlazonosito=matud202009_f46128#matud202009_f46128

Széman Emese Róza: Virtuális ölelések - valós találkozások : egy online tábor megszervezésének tanulságai In: Művelődés 73. 8. 2020. - 4-11. p.

4. Neveléstörténet

Dezső Krisztina: Pozsonyi portrék : 2. rész In: Természet világa 151. 7. 2020. - 313-315. p.

5. Pedagógus, pedagógusképzés

Csík Tibor: Emlékezés Jáki Lászlóra 1931. június 29. - 2020. május 10. In: Új Köznevelés 76. 6. 2020. - 14-15. p. URL: https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-kozneveles/emlekezes-jaki-laszlora

Győri József: Az alma mater szolgálatában In: Reformátusok Lapja 64. 36. 2020. - 12-14. p.

Czapekné Egervári Orsolya: Inspiráló környezetben, kihívások közepette In: Evangélikus Élet 85. 35-36. 2020. - 18-19. p.

6. Gyógypedagógia, SNI

Farkas Ildikó: Az Arany János Programok az esélyteremtés szolgálatában In: Intézményvezetői Tanácsadó Szociális Intézményeknek 5. 7. 2020. - 5-12. p.

Román László Ferencné: A Biztos Kezdet Gyerekház előnyei az óvodai nevelésben In: Óvodai nevelés 73. 7. 2020. - 20-23. p.

7. Pszichológia

Fodor Szilvia - Korényi Róbert: Jóllét és teljesítmény az iskolában : A kibékíthető ellentét In: Innováció az oktatásban / szerk. Polonyi Tünde, Abari Kálmán és Szabó Fruzsina. - Budapest : Oriold, 2019. - 83-103. p.

Józsa Gabriella: Reziliens szakgimnazisták felvételi mintázatai In: Magyar Pedagógia 119. 2. 2019. - 151-169. p. URL: http://www.magyarpedagogia.hu/document/Jozsa_MPed20192.pdf

Szél Dávid: "Számolni kell azzal, hogy sok mindent el fogunk rontani szülőként" In: HVG Extra Pszichológia 3.2020. - 8-11. p.

Gregó Enikő: Védőburokban In: HVG Extra Pszichológia 3. 2020.- 16-19. p.

Porkoláb-Minarik Annamária: A szülői kiégés In: HVG Extra Pszichológia 3. 2020.- 20-21. p.

Stripkovits Erika, L.: Téves hiedelmeink gyökere In: HVG Extra Pszichológia 3. 2020.- 22-25. p.

Horváth Daniella Dominika - Bereczky Réka: Gyerekkorban kreatív csoportmunka, felnőttkorban versenyelőny?! : a közép-dunántúli régióban megvalósított akciókutatás eredményének bemutatása In: Magyar Tudomány 181. 9. 2020. - 1216-1227. p. URL: https://mersz.hu/?xmlazonosito=matud202009_f46128#matud202009_f46128

Szalma Ivett - Rékai Krisztina: A külön élő apák kapcsolattartási szokásai Magyarországon In: Magyar Tudomány 181. 9. 2020. - 1228-1237. p. URL: https://mersz.hu/?xmlazonosito=matud202009_f46130#matud202009_f46130

8. Pedagógia, kutatás, általános kérdések

Broadening the Scope of Research on Mathematical Problem Solving [[electronic resource] :] : A Focus on Technology, Creativity and Affect / Cham : Springer, 2018 URL: https://doi.org/10.1007/978-3-319-99861-9

E. Maduro, Winniey.: Caribbean Achievement in Britain [[electronic resource] :] : Psychosocial Resources and Lived Experiences / Cham : Palgrave Macmillan, 2018 URL: https://doi.org/10.1007/978-3-319-65476-8

Chrappán Magdolna: A didaktika legújabb trendjei In: Innováció az oktatásban / szerk. Polonyi Tünde, Abari Kálmán és Szabó Fruzsina. - Budapest : Oriold, 2019. - 41-57. p.

Gyermeki örömök : Maria Montessori új útra terelte az óvodai nevelést In: BBC History 10. 8. 2020. - 11. p.

Trianon 100 : válogatás az OPKM kincseiből In: Új Köznevelés 76. 6. 2020. - 10-13. p. URL: https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-kozneveles/trianon-100

Csík Tibor: Emlékezés Jáki Lászlóra 1931. június 29. - 2020. május 10. In: Új Köznevelés 76. 6. 2020. - 14-15. p. URL: https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-kozneveles/emlekezes-jaki-laszlora

Molnár Anett: A nyári szünidő pszichológus szemmel : inerjú Molnár Anettel, a PPKE BTK Fejlődés- és Klinikai Gyermeklélektan Tanszék oktatójával In: Új Köznevelés 76. 6. 2020. - 16-19. p. URL: https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-kozneveles/a-nyari-szunido-pszichologus-szemmel

Horváth Cz. János: Nyitott tananyagfejlesztés – módszertani kutatás a jelennek In: Opus et Educatio 7. 3. 2020. - 282-286. p. URL: http://opuseteducatio.hu/index.php/opusHU/article/view/397/690

Horváth Daniella Dominika - Bereczky Réka: Gyerekkorban kreatív csoportmunka, felnőttkorban versenyelőny?! : a közép-dunántúli régióban megvalósított akciókutatás eredményének bemutatása In: Magyar Tudomány 181. 9. 2020. - 1216-1227. p. URL: https://mersz.hu/?xmlazonosito=matud202009_f46128#matud202009_f46128


Régebbi listák: 38. hét   37. hét   36. hét   35. hét