Legfrissebb pedagógiai szakirodalom ( 1. hét)

Az alábbi felsorolások tematikus csoportokban tartalmazzák az elmúlt héten feldolgozott, az online adatbázisba került friss és legalább 5 oldal terjedelmű pedagógiai szakirodalmat. Egyes művek több tematikai egység alatt is szerepelhetnek.

1. Oktatáspolitika, iskolaigazgatás, közoktatási és felsőoktatási intézmények, szervezetek

Bálint Réka - Dénes Kata Szilvia - Kiss Kamilla Alexandra - László Csilla Júlia - Nagy Kamilla: A befogadó közösséghez hű pedagógus házaspár In: Művelődés 73. 9. 2020. - 23-31. p.

Dukrét Géza: Akiben a természetjárás és a honismeret szenvedélye sosem csillapodott : beszélgetés Dukrét Géza nyugalmazott tanárral In: Művelődés 73. 9. 2020. - 7-10. p.

Trauttwein Éva: Megújult a szécsényi Bárkányi János iskola In: Új Ember 76. 39. 2020. - 5. p. URL: https://ujember.hu/wp-content/uploads/2020/10/200927_hetilap.pdf

Király Gabriella: A tanítóképzés tartalmi megújulását segítő szakszolgálatok fejlődése, különös tekintettel a Dél-Dunántúlra In: Neveléstörténet 16. 3-4. 2019. - 122-135. p.

Kanizsai Mária - Fátrai Klára: Múlt, jelen, jövő az Eötvös József Főiskolán In: Neveléstörténet 16. 3-4. 2019. - 136-142. p.

Bányai György, Cs.: Lichner József: Az Alma Mater kálváriás útja Selmecbányától Sopronig. Veszprém-Zalaegerszeg: Tóth János Kiadó, 2019. (A Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum Közleményei 60.) : [könyvismertetés] In: Neveléstörténet 16. 3-4. 2019. - 178-181. p.

Tölgyesi József: Horváth Edit: Líceumi olvasókönyv. Sopron : Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium és Kollégium], 2018. : [könyvismertetés] In: Neveléstörténet 16. 3-4. 2019. - 181-184. p.

Farkas Ildikó: Iskolai járványügyi kérdések 2020. október In: Intézményvezetői Tanácsadó 13. 10. 2020. - 1-7. p.

Farkas Ildikó: Fontos kormányrendeleti változások! - 2020. szeptember In: Intézményvezetői Tanácsadó 13. 10. 2020. - 7-11. p.

Horváth Zsuzsanna: A húrok pengetése : virtuális bevezető tantervi vitákhoz In: Új Pedagógiai Szemle 70. 7-8. 2020. - 5-7. p. URL: http://upszonline.hu/index.php?article=700708006

Langerné Buchwald Judit - Muity György: Az alternatív oktatás finanszírozásának változása a rendszerváltozástól napjainkig In: Új Pedagógiai Szemle 70. 7-8. 2020. - 26-46. p. URL: http://upszonline.hu/index.php?article=700708008

Nahalka István: A közoktatás központi tartalmi szabályozásának két paradigmája In: Új Pedagógiai Szemle 70. 7-8. 2020. - 99-142. p. URL: http://upszonline.hu/index.php?article=700708012

Acsády Judit: „Tisztelt Nagysád!” : társadalmi kapcsolatok és nyomtatott periodikák jelentősége a magyar feminista mozgalomban a századelőn A Nő című folyóirat szerkesztői levelezése nyomán In: Per Aspera ad Astra 7. 2. 2020. - 9-30. p. URL: https://per-aspera.pte.hu/download.php?u=15&f=20201216-084730.pdf&n=PerAsperaAdAstra-2020-2-szam

Rácz Miklós: A veszprémi piarista iskola építéstörténete In: Veszprémi Szemle 22. 2. 2020. - 103-136.p. URL: https://epa.oszk.hu/03000/03021/00018/pdf/EPA03021_veszpremi_szemle_2020_2_103-136.pdf

Huszonegyedik alkalommal adták át a Magyar Kémiaoktatásért díjakat In: Középiskolai Kémiai Lapok 47. 5. 2020. - 341-344. p.

Átadták a Szent Margit Gimnázium új tornacsarnokát In: Új Ember 76. 49. 2020. - 8. p. URL: https://ujember.hu/wp-content/uploads/2020/12/201206_hetilap_.pdf

Élő hagyományok a Budai Képzőben : Mozaikok 150 év történetéből Budapest : ELTE TÓK, 2020

Bércesi Richárd: A pécsi bányavidék elemi iskoláinak hálózati rendszere 1856 és 1944 között In: Tudásmenedzsment 21. 1-2 .2020. - 113-130. p. URL: https://journals.lib.pte.hu/index.php/tm/article/view/3678/3432

Dóri Éva: A Nyitott ház mozgalom : a közösségi művelődés szemléleti változásainak társadalmi és kultúrpolitikai közege a Kádár - korszakban In: Tudásmenedzsment 21. 1-2 .2020. - 131-144. p. URL: https://journals.lib.pte.hu/index.php/tm/article/view/3679/3416

Trencsényi László: Lévai - Egy különös történet a bonyolult XX. századból In: Tudásmenedzsment 21. 1-2 .2020. - 164-169. p. URL: https://journals.lib.pte.hu/index.php/tm/article/view/3681/3418

Kéri Katalin: Tanítói egyletek a történeti Baranyában In: Tudásmenedzsment 21. ksz 2020. - 121-126. p. URL: https://journals.lib.pte.hu/index.php/tm/article/view/3460/3222

Héjj Andreas: Ha vágytanárainkat választhatnánk : egy empirikus vizsgálat arról, mitől jó egy tanár In: Tudásmenedzsment 21. ksz 2020. - 127-133. p. URL: https://journals.lib.pte.hu/index.php/tm/issue/view/292/8#page=127

Reisz Terézia: Hallgatói javaslatok a múzeumpedagógia fejlesztéséről In: Tudásmenedzsment 21. ksz 2020. - 153-165. p. URL: https://journals.lib.pte.hu/index.php/tm/article/view/3465/3225

Murin Kata: A "Jó gyakorlatok" helye a közösségfejlesztésben In: Tudásmenedzsment 21. ksz 2020. - 265-277. p. URL: https://journals.lib.pte.hu/index.php/tm/article/view/3475/3235

Polymatheia : művelődés- és neveléstörténeti folyóirat : a Kodolányi János Egyetem folyóirata / főszerk. Simándi Irén. Orosháza : Kodolányi János Egyetem, 2020-.

2. Nevelés, család, gyermekvédelem

Trauttwein Éva: Hogy ők is hazataláljanak : Kothencz János a gyermekvédelemről és Ágotafalváról In: Új Ember 76. 39. 2020. - 8. p. URL: https://ujember.hu/wp-content/uploads/2020/10/200927_hetilap.pdf

Látlelet a jövőről : egy kiadvány gyermekeink védelmében In: Új Ember 76. 39. 2020. - 12. p. URL: https://ujember.hu/wp-content/uploads/2020/10/200927_hetilap.pdf

Kovácsné Farkas Claudia: Újító szellemű pedagógusok üzenetei In: Neveléstörténet 16. 3-4. 2019. - 98-105. p.

Király Gabriella: A tanítóképzés tartalmi megújulását segítő szakszolgálatok fejlődése, különös tekintettel a Dél-Dunántúlra In: Neveléstörténet 16. 3-4. 2019. - 122-135. p.

Kovács-Veréb Lilla: Bognárné Kocsis Judit: A vallás mint forrás Karácsony Sándor nevelési koncepciójában. Budapest : L'Harmattan, 2018. : [könyvismertetés] In: Neveléstörténet 16. 3-4. 2019. - 177-178. p.

Hornyák-Kövi Franciska: Kulturális sokszínűség az oktatásban In: Tudásmenedzsment 21. 1-2 .2020. - 221-228. p. URL: https://journals.lib.pte.hu/index.php/tm/article/view/3687/3424

Horváth Gábor Barnabás: Torzuló valóság a virtuális térben : az álhírek és veszélyei In: Tudásmenedzsment 21. 1-2 .2020. - 260-268. p. URL: https://journals.lib.pte.hu/index.php/tm/article/view/3690/3427

Klein Ágnes - Szederkényi Éva: Iskolai ünnepek másként In: Tudásmenedzsment 21. ksz 2020. - 134-141.p. URL: https://journals.lib.pte.hu/index.php/tm/article/view/3462/3223

Murin Kata: A "Jó gyakorlatok" helye a közösségfejlesztésben In: Tudásmenedzsment 21. ksz 2020. - 265-277. p. URL: https://journals.lib.pte.hu/index.php/tm/article/view/3475/3235

3. Oktatás, tanulás, pályaválasztás

Fáyné Domby Alice: "A tanítók testülete hazánkban az igazi felsőház" In: Neveléstörténet 16. 3-4. 2019. - 90-97. p.

Tancz Tünde: Egy jelképes- és írástanítási eljárás a múlt századból : Tomcsányiné Czukrász Róza fonomimikai módszere In: Neveléstörténet 16. 3-4. 2019. - 106-121. p.

Kováts-Németh Mária: Kapusi Angéla, Ugrai János (szerk.): Elitek nevelése és oktatása : Esetek és összefüggések a 18-20. századból. Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest,2015. : [könyvismertetés] In: Neveléstörténet 16. 3-4. 2019. - 175-177. p.

Horváth Zsuzsanna: A húrok pengetése : virtuális bevezető tantervi vitákhoz In: Új Pedagógiai Szemle 70. 7-8. 2020. - 5-7. p. URL: http://upszonline.hu/index.php?article=700708006

Gyertyánfy András: Folytonos kanonizáció – A tartalom kiválasztásának szempontjai és szakaszai a német történelemdidaktikában In: Új Pedagógiai Szemle 70. 7-8. 2020. - 8-25. p. URL: http://upszonline.hu/index.php?article=700708007

Kinyó László - Dancs Katinka - Huszka Noémi: Tanítók véleménye az emberismereti, társadalmi-kulturális és civilizációs témák tanításának céljairól és tanórai feldolgozásáról In: Új Pedagógiai Szemle 70. 7-8. 2020. - 47-67. p. URL: http://upszonline.hu/index.php?article=700708009

Botos Réka - Paveszka Dóra: „Egymás szemében... – avagy egy fejlesztőpedagógus és egy magyartanár együttműködése az online és offline térben„ In: Új Pedagógiai Szemle 70. 7-8. 2020. - 68-75. p. URL: http://upszonline.hu/index.php?article=700708010

Medovarszki István: Lebutítás vagy disszemináció? : a kulturális javak átadását gátló tényezők a konstruktivizmus és az újmédia szemszögéből In: Új Pedagógiai Szemle 70. 7-8. 2020. - 76-98. p. URL: http://upszonline.hu/index.php?article=700708011

Nahalka István: A közoktatás központi tartalmi szabályozásának két paradigmája In: Új Pedagógiai Szemle 70. 7-8. 2020. - 99-142. p. URL: http://upszonline.hu/index.php?article=700708012

Molnár Adrienn - Fodor Szilvia - Kurucz Győző: A matematikai szorongás vizsgálata a célorientációs elmélet keretében In: Alkalmazott Pszichológia 20. 1. 2020. - 31-55. p. URL: http://ap.elte.hu/wp-content/uploads/2020/11/AP_2020_1_Molnaretal.pdf

Jagodics Balázs - Nagy Katalin - Szénási Szilvia - Varga Ramóna - Szabó Éva: Az iskolai leterheltség és kiégés vizsgálata a követelmény - erőforrás modell segítségével magyar általános iskolások körében In: Alkalmazott Pszichológia 20. 1. 2020. - 57-81. p. URL: http://ap.elte.hu/wp-content/uploads/2020/11/AP_2020_1_Jagodicsetal.pdf

Nagy Adrienn: Zánkay Cornélia a pécsi szakoktatás szolgálatában : „Pécs város egyik legképzettebb hölgye” In: Per Aspera ad Astra 7. 2. 2020. - 54-79. p. URL: https://per-aspera.pte.hu/download.php?u=15&f=20201216-084730.pdf&n=PerAsperaAdAstra-2020-2-szam

Köteles György: Szőnyi-bemutató a Béke téri Iskolában : operatörténeti adalék 1959-ből In: Veszprémi Szemle 21. 3. 2019. - 142-146. p. URL: https://epa.oszk.hu/03000/03021/00015/pdf/EPA03021_veszpremi_szemle_2019_3_142-146.pdf

Hernádiné Sándor Ildikó: Iskolába készülök : Az iskolába lépéshez szükséges alapkészségek komplex felmérése : Játékos tesztfüzet óvodásoknak Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2020

Skita Erika: Érzelmi intelligencia gyakorlatok Bodonhely : Értsünk szót Kft., 2020

Benkő Zsuzsanna - Csájiné Knézics Anikó: Tedd élménnyé az olvasást! : Kooperatív technikák - kortárs irodalom az alsó tagozaton Budapest : Műszaki Kvk., 2020

Kendeh-Kirchknopfné Farkis Tímea: Az olasz nyelvkönyvek elemzése a fordítási feladatok tükrében, történeti kitekintéssel In: Tudásmenedzsment 21. 1-2 .2020. - 194-209. p. URL: https://journals.lib.pte.hu/index.php/tm/article/view/3685/3422

Mangné Kardos Zita - Kovács Éva: A pályaválasztás és a pályaorientáció kihívásai – az önismeret és a motiváció fontossága In: Tudásmenedzsment 21. 1-2 .2020. - 241-258. p. URL: https://journals.lib.pte.hu/index.php/tm/article/view/3689/3426

Molnár Ferenc Tamás: „Nagy Testvér figyel! Szabadulj ki a könyvtárból!” program megvalósulása és eredményei In: Tudásmenedzsment 21. 1-2 .2020. - 315-327. p. URL: https://journals.lib.pte.hu/index.php/tm/article/view/3693/3430

Bálint István Ábrahám - Rőmer Viola - Sütő Ramona: Fekete Csönd : irodalom-népszerűsítő szabadulószoba In: Tudásmenedzsment 21. 1-2 .2020. - 328-339. p. URL: https://journals.lib.pte.hu/index.php/tm/article/view/3694/3431

Koltai Zsuzsa: Múzeumpedagógia az online térben In: Tudásmenedzsment 21. ksz 2020. - 142-152. p. URL: https://journals.lib.pte.hu/index.php/tm/article/view/3463/3224

Grecmanová, Helena - Dopita, Miroslav: Wandlungen der Andragogik als einer Wissenschaft von der Erziehung an der Palacký Universität in Olomouc In: Tudásmenedzsment 21. ksz 2020. - 232-240. p. URL: https://journals.lib.pte.hu/index.php/tm/article/view/3472/3232

4. Neveléstörténet

Bálint Réka - Dénes Kata Szilvia - Kiss Kamilla Alexandra - László Csilla Júlia - Nagy Kamilla: A befogadó közösséghez hű pedagógus házaspár In: Művelődés 73. 9. 2020. - 23-31. p.

Fáyné Domby Alice: "A tanítók testülete hazánkban az igazi felsőház" In: Neveléstörténet 16. 3-4. 2019. - 90-97. p.

Kovácsné Farkas Claudia: Újító szellemű pedagógusok üzenetei In: Neveléstörténet 16. 3-4. 2019. - 98-105. p.

Tancz Tünde: Egy jelképes- és írástanítási eljárás a múlt századból : Tomcsányiné Czukrász Róza fonomimikai módszere In: Neveléstörténet 16. 3-4. 2019. - 106-121. p.

Király Gabriella: A tanítóképzés tartalmi megújulását segítő szakszolgálatok fejlődése, különös tekintettel a Dél-Dunántúlra In: Neveléstörténet 16. 3-4. 2019. - 122-135. p.

Kanizsai Mária - Fátrai Klára: Múlt, jelen, jövő az Eötvös József Főiskolán In: Neveléstörténet 16. 3-4. 2019. - 136-142. p.

Króger Yvetta: Az "alapnevelőképzés" mérföldkövei az "akadémiává" válásig : (A kisdedóvó/nő- és a tanító/nő- képzés 1860-1960 közötti fejlődéstörténeti vázlata komparatív megközelítésben) In: Neveléstörténet 16. 3-4. 2019. - 143-154. p.

Kurucz Rózsa: A 150 éves állami tanítóképzés töréspontjai és fejlődése a Dél-Dunántúlon In: Neveléstörténet 16. 3-4. 2019. - 155-174. p.

Kováts-Németh Mária: Kapusi Angéla, Ugrai János (szerk.): Elitek nevelése és oktatása : Esetek és összefüggések a 18-20. századból. Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest,2015. : [könyvismertetés] In: Neveléstörténet 16. 3-4. 2019. - 175-177. p.

Bányai György, Cs.: Lichner József: Az Alma Mater kálváriás útja Selmecbányától Sopronig. Veszprém-Zalaegerszeg: Tóth János Kiadó, 2019. (A Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum Közleményei 60.) : [könyvismertetés] In: Neveléstörténet 16. 3-4. 2019. - 178-181. p.

Tölgyesi József: Horváth Edit: Líceumi olvasókönyv. Sopron : Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium és Kollégium], 2018. : [könyvismertetés] In: Neveléstörténet 16. 3-4. 2019. - 181-184. p.

Kéri Katalin: Tornázó lányok, sportoló nők a 19–20. század fordulóján Magyarországon In: Per Aspera ad Astra 7. 2. 2020. - 31-53. p. URL: https://per-aspera.pte.hu/download.php?u=15&f=20201216-084730.pdf&n=PerAsperaAdAstra-2020-2-szam

Nagy Adrienn: Zánkay Cornélia a pécsi szakoktatás szolgálatában : „Pécs város egyik legképzettebb hölgye” In: Per Aspera ad Astra 7. 2. 2020. - 54-79. p. URL: https://per-aspera.pte.hu/download.php?u=15&f=20201216-084730.pdf&n=PerAsperaAdAstra-2020-2-szam

Rébay Magdolna: A cserkészlányok Magyarországon 1930–1931-ben A Cserkészlányok Lapjának első két évfolyama In: Per Aspera ad Astra 7. 2. 2020. - 80-95. p. URL: https://per-aspera.pte.hu/download.php?u=15&f=20201216-084730.pdf&n=PerAsperaAdAstra-2020-2-szam

Kovács I. Gábor - Takács Árpád: Ángyán Jánosnak, a m. kir. Erzsébet Tudományegyetem Orvostudományi Karán a belgyógyászat nyilvános rendes tanárának atipikus családfája és életútleírása In: Per Aspera ad Astra 7. 2. 2020. - 123-139. p. URL: https://per-aspera.pte.hu/download.php?u=15&f=20201216-084730.pdf&n=PerAsperaAdAstra-2020-2-szam

Köteles György: Szőnyi-bemutató a Béke téri Iskolában : operatörténeti adalék 1959-ből In: Veszprémi Szemle 21. 3. 2019. - 142-146. p. URL: https://epa.oszk.hu/03000/03021/00015/pdf/EPA03021_veszpremi_szemle_2019_3_142-146.pdf

Csiszár Miklós: Pannon Egyetem 70 éve a felsőoktatás élvonalában: Jubileumi kiadvány.Szerk.: Felföldi Gábor, Ható Zoltán. Kiad.: Veszprémi Vegyészekért Alapítvány, Veszprém, 2019. : [könyvismertetés] In: Veszprémi Szemle 22. 1. 2020. - 153-155.p. URL: https://epa.oszk.hu/03000/03021/00017/pdf/EPA03021_veszpremi_szemle_2020_1_153-160.pdf

Rácz Miklós: A veszprémi piarista iskola építéstörténete In: Veszprémi Szemle 22. 2. 2020. - 103-136.p. URL: https://epa.oszk.hu/03000/03021/00018/pdf/EPA03021_veszpremi_szemle_2020_2_103-136.pdf

Csiszár Miklós - Tölgyesi Józaef: Az Árpád-kori veszprémi székesegyházi (káptalani) iskola In: Veszprémi Szemle 22. 3. 2020. - 125-148. p. URL: https://epa.oszk.hu/03000/03021/00019/pdf/EPA03021_veszpremi_szemle_2020_3_125-148.pdf

Lenski, Katharina: Tudásrendszerek : bürokrácia és képzés az NDK egyetemein In: Per Aspera ad Astra 7. 1. 2020. - 26-43. p. URL: https://per-aspera.pte.hu/archivum/2020-1-szam-14.html

Dhondt, Pieter - Ioncioaia, Florea: Karácsonyi éneklés Bukarestben és tábortűz körüli dalolás Iaşiban : a hallgatók mint sajátos társadalmi csoport Ceauşescu Romániájában In: Per Aspera ad Astra 7. 1. 2020. - 44-55. p. URL: https://per-aspera.pte.hu/archivum/2020-1-szam-14.html

Jancsák Csaba: A hallgatói autonómia és önkormányzatiság formálódása az 1980-as évek végén Magyarországon In: Per Aspera ad Astra 7. 1. 2020. - 56-69. p. URL: https://per-aspera.pte.hu/archivum/2020-1-szam-14.html

Raposa Vivien Kitti: A pécsi bajtársiak antiszemita beiratkozási sztrájkja az 1933/34-es tanévben In: Per Aspera ad Astra 7. 1. 2020. - 71-99. p. URL: https://per-aspera.pte.hu/archivum/2020-1-szam-14.html

Török Gábor: „Osztályharc” a Szent Mór Kollégiumban, avagy pillanatképek a kommunista hatalomátvétel kiteljesedéséről a Pécsi Tudományegyetemen (1948–1949) In: Per Aspera ad Astra 7. 1. 2020. - 100-137. p. URL: https://per-aspera.pte.hu/archivum/2020-1-szam-14.html

Somogyvári Lajos: Az ifjúsági mozgalmak évszázada In: Per Aspera ad Astra 7. 1. 2020. - 139-143. p. URL: https://per-aspera.pte.hu/archivum/2020-1-szam-14.html

Csibi Norbert: „Birodalmi karrierutak” és Ausztria változó „egyetemi terei” a 19. század második felében In: Per Aspera ad Astra 7. 1. 2020. - 144-151. p. URL: https://per-aspera.pte.hu/archivum/2020-1-szam-14.html

Polyák Petra: Társasági élet az egyetemen In: Per Aspera ad Astra 7. 1. 2020. - 152-158. p. URL: https://per-aspera.pte.hu/archivum/2020-1-szam-14.html

Élő hagyományok a Budai Képzőben : Mozaikok 150 év történetéből Budapest : ELTE TÓK, 2020

Oláh Róbert: Arany János útja a nagy-kőrösi katedráig : tanuló és tanító évek 1817–1851 között a források tükrében In: Tudásmenedzsment 21. 1-2 .2020. - 96-112. p. URL: https://journals.lib.pte.hu/index.php/tm/article/view/3677/3415

Bércesi Richárd: A pécsi bányavidék elemi iskoláinak hálózati rendszere 1856 és 1944 között In: Tudásmenedzsment 21. 1-2 .2020. - 113-130. p. URL: https://journals.lib.pte.hu/index.php/tm/article/view/3678/3432

Ábrahám Nóra: Szentpál Olga és a tánc – a tánc természete In: Kultúra és Közösség 11. 3. 2020. - 39-50. p. URL: http://www.kulturaeskozosseg.hu/pdf/2020/3/04_%C3%81brah%C3%A1m_2020_03.pdf

Kéri Katalin: Tanítói egyletek a történeti Baranyában In: Tudásmenedzsment 21. ksz 2020. - 121-126. p. URL: https://journals.lib.pte.hu/index.php/tm/article/view/3460/3222

Vajda Tamás: 1919 – a magyar egyetem elűzése Kolozsvárról In: Per Aspera ad Astra 6. 2. 2019. - 7-29. p. URL: https://per-aspera.pte.hu/archivum/2019-2-szam-13.html

Polymatheia : művelődés- és neveléstörténeti folyóirat : a Kodolányi János Egyetem folyóirata / főszerk. Simándi Irén. Orosháza : Kodolányi János Egyetem, 2020-.

5. Pedagógus, pedagógusképzés

Bálint Réka - Dénes Kata Szilvia - Kiss Kamilla Alexandra - László Csilla Júlia - Nagy Kamilla: A befogadó közösséghez hű pedagógus házaspár In: Művelődés 73. 9. 2020. - 23-31. p.

Dukrét Géza: Akiben a természetjárás és a honismeret szenvedélye sosem csillapodott : beszélgetés Dukrét Géza nyugalmazott tanárral In: Művelődés 73. 9. 2020. - 7-10. p.

Kanizsai Mária - Fátrai Klára: Múlt, jelen, jövő az Eötvös József Főiskolán In: Neveléstörténet 16. 3-4. 2019. - 136-142. p.

Króger Yvetta: Az "alapnevelőképzés" mérföldkövei az "akadémiává" válásig : (A kisdedóvó/nő- és a tanító/nő- képzés 1860-1960 közötti fejlődéstörténeti vázlata komparatív megközelítésben) In: Neveléstörténet 16. 3-4. 2019. - 143-154. p.

Kurucz Rózsa: A 150 éves állami tanítóképzés töréspontjai és fejlődése a Dél-Dunántúlon In: Neveléstörténet 16. 3-4. 2019. - 155-174. p.

Kovács I. Gábor - Takács Árpád: Ángyán Jánosnak, a m. kir. Erzsébet Tudományegyetem Orvostudományi Karán a belgyógyászat nyilvános rendes tanárának atipikus családfája és életútleírása In: Per Aspera ad Astra 7. 2. 2020. - 123-139. p. URL: https://per-aspera.pte.hu/download.php?u=15&f=20201216-084730.pdf&n=PerAsperaAdAstra-2020-2-szam

Csiszár Miklós: „Boldog az, aki egész életútján megőrizheti lelkének ideális szépségét...” : 100 éve hunyt el Tölcséry Ferenc veszprémi főgimnáziumi tanár In: Veszprémi Szemle 21. 2. 2019. - 65-97. p. URL: https://epa.oszk.hu/03000/03021/00014/pdf/EPA03021_veszpremi_szemle_2019_2_065-097.pdf

Sebő József: Egy életút a pedagógia és a helytörténet vonzásában : köszöntjük a 80 éves Tölgyesi Józsefet In: Veszprémi Szemle 22. 3. 2020. - 4-8. p. URL: https://epa.oszk.hu/03000/03021/00019/pdf/EPA03021_veszpremi_szemle_2020_3_004-008.pdf

Rakota Edina: Mestersége kémiatanár - Rakota Eina In: Középiskolai Kémiai Lapok 47. 5. 2020. - 275-278. p.

Huszonegyedik alkalommal adták át a Magyar Kémiaoktatásért díjakat In: Középiskolai Kémiai Lapok 47. 5. 2020. - 341-344. p.

Élő hagyományok a Budai Képzőben : Mozaikok 150 év történetéből Budapest : ELTE TÓK, 2020

Oláh Róbert: Arany János útja a nagy-kőrösi katedráig : tanuló és tanító évek 1817–1851 között a források tükrében In: Tudásmenedzsment 21. 1-2 .2020. - 96-112. p. URL: https://journals.lib.pte.hu/index.php/tm/article/view/3677/3415

Ábrahám Nóra: Szentpál Olga és a tánc – a tánc természete In: Kultúra és Közösség 11. 3. 2020. - 39-50. p. URL: http://www.kulturaeskozosseg.hu/pdf/2020/3/04_%C3%81brah%C3%A1m_2020_03.pdf

Petz Tiborné - Reider József: A tanító szakos hallgatók IKT ismeretei a matematika oktatásában In: Tudásmenedzsment 21. 1-2 .2020. - 210-220. p. URL: https://journals.lib.pte.hu/index.php/tm/article/view/3686/3423

Héjj Andreas: Ha vágytanárainkat választhatnánk : egy empirikus vizsgálat arról, mitől jó egy tanár In: Tudásmenedzsment 21. ksz 2020. - 127-133. p. URL: https://journals.lib.pte.hu/index.php/tm/issue/view/292/8#page=127

Reisz Terézia: Hallgatói javaslatok a múzeumpedagógia fejlesztéséről In: Tudásmenedzsment 21. ksz 2020. - 153-165. p. URL: https://journals.lib.pte.hu/index.php/tm/article/view/3465/3225

6. Gyógypedagógia, SNI

7. Pszichológia

Szabó Renáta Krisztina - Máth János - Sztancsik Veronika: A reziliencia és a proaktív megküzdés összefüggéseinek vizsgálata In: Alkalmazott Pszichológia 19. 4. 2019. - 73-99. p. URL: http://ap.elte.hu/wp-content/uploads/2019/11/AP_2019_4_Szabo_etal.pdf

Molnár Adrienn - Fodor Szilvia - Kurucz Győző: A matematikai szorongás vizsgálata a célorientációs elmélet keretében In: Alkalmazott Pszichológia 20. 1. 2020. - 31-55. p. URL: http://ap.elte.hu/wp-content/uploads/2020/11/AP_2020_1_Molnaretal.pdf

Jagodics Balázs - Nagy Katalin - Szénási Szilvia - Varga Ramóna - Szabó Éva: Az iskolai leterheltség és kiégés vizsgálata a követelmény - erőforrás modell segítségével magyar általános iskolások körében In: Alkalmazott Pszichológia 20. 1. 2020. - 57-81. p. URL: http://ap.elte.hu/wp-content/uploads/2020/11/AP_2020_1_Jagodicsetal.pdf

Skita Erika: Érzelmi intelligencia gyakorlatok Bodonhely : Értsünk szót Kft., 2020

Fekete Mariann - Nagy Ádám: Q vagy Q? – Generációs válaszutak In: Kultúra és Közösség 11. 3. 2020. - 63-68. p. URL: http://www.kulturaeskozosseg.hu/pdf/2020/3/06_Fekete-Nagy_2020_03.pdf

Ita Mariann - Grünhut Zoltán: Bizalom : emberség és tágasság. Iskolapszichológusi reflexiók egy elméleti problémára In: Tudásmenedzsment 21. 1-2 .2020. - 229-240. p. URL: https://journals.lib.pte.hu/index.php/tm/article/view/3688/3425

Kóczián Zoltán Gergely: Ne csak nézz, láss is! : segédeszköz és módszer az információs- és médiaműveltség oktatásához In: Tudásmenedzsment 21. 1-2 .2020. - 269-291.p. URL: https://journals.lib.pte.hu/index.php/tm/article/view/3691/3428

Varga Katalin: A tudásalapú társadalom műveltségfelfogása In: Tudásmenedzsment 21. ksz 2020. - 64-71. p. URL: https://journals.lib.pte.hu/index.php/tm/article/view/3454/3216

8. Pedagógia, kutatás, általános kérdések

Gyertyánfy András: Folytonos kanonizáció – A tartalom kiválasztásának szempontjai és szakaszai a német történelemdidaktikában In: Új Pedagógiai Szemle 70. 7-8. 2020. - 8-25. p. URL: http://upszonline.hu/index.php?article=700708007

Botos Réka - Paveszka Dóra: „Egymás szemében... – avagy egy fejlesztőpedagógus és egy magyartanár együttműködése az online és offline térben„ In: Új Pedagógiai Szemle 70. 7-8. 2020. - 68-75. p. URL: http://upszonline.hu/index.php?article=700708010

Fekete Mariann - Nagy Ádám: Q vagy Q? – Generációs válaszutak In: Kultúra és Közösség 11. 3. 2020. - 63-68. p. URL: http://www.kulturaeskozosseg.hu/pdf/2020/3/06_Fekete-Nagy_2020_03.pdf

Nyúl Eszter Anna: Az állampolgárság elvesztett átmeneti rítusa In: Tudásmenedzsment 21. 1-2 .2020. - 170-177. p. URL: https://journals.lib.pte.hu/index.php/tm/article/view/3682/3419

Hornyák-Kövi Franciska: Kulturális sokszínűség az oktatásban In: Tudásmenedzsment 21. 1-2 .2020. - 221-228. p. URL: https://journals.lib.pte.hu/index.php/tm/article/view/3687/3424

Koltai Zsuzsa: Múzeumpedagógia az online térben In: Tudásmenedzsment 21. ksz 2020. - 142-152. p. URL: https://journals.lib.pte.hu/index.php/tm/article/view/3463/3224

Reisz Terézia: Hallgatói javaslatok a múzeumpedagógia fejlesztéséről In: Tudásmenedzsment 21. ksz 2020. - 153-165. p. URL: https://journals.lib.pte.hu/index.php/tm/article/view/3465/3225


Régebbi listák: 52. hét   51. hét   50. hét   49. hét