Időutazás a gyermekkorban


Együttműködési megállapodás keretében - Időutazás a gyermekkorban - címmel közös kutatási és oktatási programot indított az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kara és az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum.


A kurzus célja
A Berlini Fal lebontásának 20. évfordulója kapcsán a szocializmusban felnőtt gyermekek életvilágának feltárása.Kapcsolódó alcélok

 • Egyetemi hallgatók számára közelebb hozni, megtapasztalhatóvá tenni a szocializmus életvilágát
 • Nemzedékek közti kommunikáció elősegítése
 • Terepgyakorlaton zajló kutatás során a hallgatók kutatásmódszertani ismereteinek bővítése és gyakorlati alkalmazás során történő elmélyítése
 • Kiállítás


Fő témakörök

 1. A kutatás folyamatának ismertetése.
  Dr. Kopp Erika
 2. Szocializmus Magyarországon – társadalomtörténeti alapok. A klasszikus szocialista rendszer politikai, gazdasági és társadalmi szerkezetének jellegzetességei.
  Dr. Hegedűs Judit
 3. Társadalomszerkezet és mobilitás. Közgondolkodás. Értékek, értékrendszerek, hétköznapi életvilág.
  Prof. Németh András
 4. Kvalitatív kutatás a gyermekkortörténetben. Kutatás-módszertani alapok.
  Dr. Szabolcs Éva
 5. A fotó és kiállítás: a gyűjtés és feldolgozás módszerei.
  Dr. Tészabó Júlia
 6. Film és szocializmus
  Dr. Baska Gabriella
 7. A fotó, mint eszköz és forrás a neveléstörténetben.
  Dr. Mikonya György
 8. A vizuális információtól a műtárgyig.
  Munkácsy Gyula
 9. A fotóinterjú, mint kutatási módszer. Az interjúzás szabályai, módszerei, technikái.
 10. Interjúkészítés és –feldolgozás. Az eredmények rögzítése, elemzése, értékelése.
 11. Időutazás a gyermekkorba: kiállítás.
  Szervező: Fogthüy Krisztina
  Időpont május 25. 16 óra

A kurzus kutató-szeminárium, ebből következően a hallgatók aktívan vesznek részt a kurzushoz kapcsolódó tevékenységekben, és csoportokban dolgoznak.

A félév első óráján részletesen ismertetjük a kapcsolódó kutatás célját és menetét. Ezt követően az első öt órán a hallgatók bevezető előadásokon ismerkednek a korszak társadalomtörténetével és a kutatáshoz kapcsolódó módszerekkel. Ezzel párhuzamosan megkezdődik a korszakot reprezentáló fotók gyűjtése, valamint a kutatás mintájának kiválasztása, melyet az ELTE moodle-felületén létrehozott adatbázisban fogunk közösen összeállítani. E szakasz fő célja, hogy olyan fotókból álló gyűjteményt hozzunk létre, melyekből az interjúkat megalapozó és összekapcsoló fotókollekciót tudunk az egyes témák kapcsán szerkeszteni, illetve olyan lehetséges interjúalanyokat válasszunk ki, akiknek válaszaiból a korszakról viszonylag átfogó képet kaphatunk.
A csoportok összeállítanak az adatbázisból egy fotógyűjteményt, ez alapján interjút készítenek és ezt írásban is rögzítik. Majd kommentárokkal, valamint a korszakot röviden bemutató szövegekkel egybeszerkesztett plakátok készülnek. A program zárásaként kiállítást rendezünk.

További információk:

Kopp Erika
kopp.erika@ppk.elte.hu

Munkácsy Gyula
munkacsy@opkm.hu