„Régen is volt iskola”. Osztatlan elemi népiskolai tanóra

A foglalkozáson résztvevő csoportok általános képet kapnak arról, hogyan éltek az elemi iskolások a 19. század második felétől a 20. század első két évtizedéig. Hangsúlyozzuk az életmóddal, az iskolai szemléltetéssel, a tárgykultúrával kapcsolatos kérdéseket, hiszen ezek a legplasztikusabb párhuzamokat nyújthatják a ma iskolájával. A diákok ennek kapcsán szembesülnek az előző generációk gyermekkori élményeivel is. („Nagymama is volt gyerek”).
Korosztályonként és alkalmanként más-más témákat érintünk:

  • A szemléltetés története avagy a vizuális tudásátadás az iskolában: az illusztrációtól a glóbuszig.
  • Az iskolai írásoktatás rövid áttekintése: ütemírás, szépírás, zsinórírás. Eszközök kipróbálása: palatábla, palavessző, tenta, penna, kalamáris, plajbász, porzó, irka.
  • Az osztályozás története: rangsorolás, lokáció, érdemjegyek. Értesítők, anyakönyvek.
  • A jutalmazás és büntetés történeti formái: jótanulásra való ösztönzés, jutalomjegy, -kép, -érem. A nádpálcától a szamárfülig.
  • Milyen volt a magyar iskolai egyenruházat: a matrózblúz, az iskolai kötény, a tornaruha, a diáksapka, a sapkajelvény, az iskolaköpeny?
  • Fiúk és lányok szeparált oktatása, a tananyagok és tantárgyak nemek szerinti különbözősége.
  • Város és falu iskolájának különbsége, osztott és osztatlan osztályok. Eltérés a tanszerellátásban.

Témaköreink legnagyobb része párbeszédekben elevenedik meg egy modellezett száz éves tanóra formájában. A dramatizált foglalkozáson a közönség igen aktív módon vesz részt.


b.m.

A foglalkozást általános és középiskolai tanulók valamint felsőfokú tanintézmények hallgatói és a pedagógusok számára ajánljuk. A program természetesen nyitva áll felnőtt és nyugdíjas korú csoportok előtt is.


A múzeumpedagógiai program kidolgozói: Bogdán Melinda – Munkácsy Gyula